จุดเด่น เอส แอนด์ วี มาเก็ตติ้ง
การเชื่อม ซ่อมสร้างแม่พิมพ์รถยนต์ ลวดเชื่อมพิเศษ โดยการนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านการเชื่อมโลหะวิทยาเคมี

สินค้าใหม่ เอส แอนด์ วี มาร์เก็ตติ้ง 

เอส แอนด์ วี มาเก็ตติ้ง ได้เดินทางไปทั่วโลกเพื่อนำเข้าลวดเชื่อมพิเศษ ซ่อมสร้างแม่พิมพ์รถยนต์
โดยการนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านการเชื่อมโลหะวิทยาเคมี จากหลากหลายประเทศ

สมัครสมาชิกเพื่อรับข่าวสาร

เอส แอนด์ วี มาร์เก็ตติ้ง

นวัตกรรมใหม่แห่งการเชื่อม

ตลอดระยะเวลากว่า 23 ปี ที่ทางเอส แอนด์ วี มาร์เก็ตติ้ง ได้เดินทางไปทั่วโลกเพื่อนำเข้าลวดเชื่อมพิเศษ ซ่อมสร้างแม่พิมพ์รถยนต์ โดยการนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆด้านการเชื่อมโลหะวิทยาเคมี จากหลากหลายประเทศ นำเอาจุดเด่นของลวดเชื่อมแต่ละประเทศมาผสมผสาน จนได้เป็นลวดเชื่อมของเราขึ้นมาเอง เพื่อให้ลูกค้าและผู้ใช้งานได้มีทางเลือกหลากหลาย นำไปใช้งานได้อย่างเหมาะสม คุณสมบัติเชื่อมง่ายแต่แฝงไว้ด้วยความแข็งแกร่งของตัวลวดเชื่อม สิ่งนี้จึงเป็นที่มาของสินค้าภายใต้ยี่ห้อ DAICHIN ผลงานการตอบรับจากผู้ใช้งานในวงการอุตสาหกรรมแม่พิมพ์รถยนต์ พบว่าได้รับ ความสะดวกและพึงพอใจกับการใช้ลวดเชื่อมมากกว่า 90%