โทร :

080-818-6186,02-377-7037-8

    

เทคนิคการใช้ลวดเชื่อม DAICHIN เชื่อมบนแม่พิมพ์โลหะ

DAICHIN Welding Onto Cold Press Mold
เทคนิคการใช้ลวดเชื่อม DAICHIN เชื่อมบนแม่พิมพ์โลหะ