โทร :

080-818-6186,02-377-7037-8

    

DAICHIN WELDING ELECTRODE NO.DC220

คุณลักษณะเด่น

● งานขึ้นรูปเหล็กหล่อใช้เชื่อมเติมเนื้อ แม่พิมพ์เหล็กหล่อที่ขาดหายไป
● เชื่อมเสริมเนื้อเชื่อม Bead R ต้องการความแข็งเหนียวลื่นทนการเสียดสีสูง
● เมื่อชุบ Hard Chrome จะได้ค่าซึมลึก อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่โรงชุบกำหนดไม่หลดุร่อนหรือเป็นบ่า สูง-ต่ำ
● เชื่อมซ่อม Bead R Bending, CAM หรือ Flange Die เพื่อเพิ่มความทนต่อการเสียดสี
● เชื่อมโดยไม่ต้องอุ่นชิ้นงาน และเมื่อเจียรแต่งสีผิวแนวเชื่อมจะมีสีผิวใกล้เคียงกับ HardChrome ถึง 90%
● เชื่อมง่าย แนวเชื่อมสวยไม่เกิดตามด และมีคุณสมบัติทนทาน ไม่แตกร้าวง่าย

ค่าความแข็ง

ความแข็งเมื่อเชื่อมเสร็จ (As Welded)
ความแข็งเมื่อเชื่อมชั้น ที่ 1 : 42 ~ 47 HRC
ความแข็งเมื่อเชื่อมชั้น ที่ 2 : 44 ~ 48 HRC
ความแข็งเมื่อเชื่อมชั้น ที่ 3 : 30 ~ 37 HRC