โทร :

080-818-6186,02-377-7037-8

    

DAICHIN WELDING ELECTRODE NO.DC600FC

คุณลักษณะเด่น

● ใช้เชื่อมคมตัด บนแม่พิมพ์ตระกูลเหล็กหล่อเท่านั้น เชื่อม 3 ชั้น ไม่ต้องรองพื้น
● สามารถเชื่อมคมตัดบนแม่พิมพ์เหล็กหล่อได้โดยตรงไม่ต้องมีการรองพื้น
● เชื่อม 3 ชั้น จะได้ค่าความแข็งสูงถึง 58-60 HRC

ค่าความแข็ง

ความแข็งเมื่อเชื่อมเสร็จ (As Welded)
ความแข็งเมื่อเชื่อมชั้น ที่ 1 : 48 ~ 54 HRC
ความแข็งเมื่อเชื่อมชั้น ที่ 2 : 55 ~ 58 HRC
ความแข็งเมื่อเชื่อมชั้น ที่ 3 : 56 ~ 60 HRC