โทร :

080-818-6186,02-377-7037-8

    

DAICHIN WELDING MIGWIRE NO.DC600M

คุณลักษณะเด่น

● เชื่อมง่ายเวลาเชื่อมไม่สะท้านมือใช้เชื่อมบนแมพิ่มพ์เหล็กหล่อเท่านั้น
● เป็นลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์สำหรับใช้เชื่อมงานคมตัดโดยตรง
● เชื่อมคมตัดรอบตัวแม่พิมพ์เหล็กหล่อ

ค่าความแข็ง

ความแข็งเมื่อเชื่อมเสร็จ (As Welded)
ความแข็งเมื่อเชื่อมชั้น ที่ 1 : 40 ~ 46 HRC
ความแข็งเมื่อเชื่อมชั้น ที่ 2 : 51 ~ 56 HRC
ความแข็งเมื่อเชื่อมชั้น ที่ 3 : 55 ~ 60 HRC