โทร :

080-818-6186,02-377-7037-8

    

งานเชื่อมประสานรอยแตกร้าว / ทนแรงดึงสูง

> ผลงาน DC312 , DIL312 , DC29/9 <